VECKA 08
Lördag
22
Februari
BT-annons
2016-08-06
photo


Hur kunde Marx hamna på kartan?
Karl Heinrich Marx, en tysk sociolog, nationalekonom, historiker och filosof.

MARX
Marx egna ekonomiska idéer var knappast mer än en rörig version av Ricardos. När Carl Menger öppnade för en nya era inom ekonomiskt tänkande, genom "den marginella värdeteorin", hade Marx karriär som ekonomisk författare redan tagit slut.

Marx reaktion inför detta var endast att skjuta upp publiceringen av de senaste utgåvorna av sin bok. De blev tillgängliga först efter hans bortgång.

Hur kunde Marx hamna på kartan över huvud taget?
Socialistiska teorier var överbevisade. Vad göra?

Jo, attackera logik och förnuft och införa "mystisk intiution". Detta blev Marx historiska roll.

Baserat på Hegels dialektiska mysticism, utnämnde Marx sig själv till "mannen som kan förutsäga framtiden".

Marx ansåg sig välinformerad om "Geists" planer. Han visste att den slutliga anledningen för den historiska utvecklingen var "etablerandet av det socialistiska milleniet".

Socialism kommer oundvikligen att införas "med säkerheten hos en naturlag". Och eftersom, enligt Hegel, varje senare stadium av historien är ett högre och bättre stadium, kan det inte vara någon tvekan om att socialism, det slutgiltiga stadiet i människans utveckling, kommer att vara perfekt på alla sätt.

Det är meningslöst att diskutera detaljerna hur en socialistisk värld skulle fungera. Historien kommer att ordna till allt till det bästa. Den behöver inte goda råd från dödliga varelser.

Marx hade dock kvar ett stort hinder att övervinna: Den överväldigande kritiken från ekonomerna.

Men Marx hade en lösning!

Mänskligt förnuft, fastslog han, är konstitutionellt olämpligt för att finna sanningen. Den logiska strukturen i människors tänkande är olika hos olika sociala klasser. Det finns ingenting som en universell logik. Vad tanken producerar kan aldrig vara något annat än ideologi.

Dock är proletärernas logik inte endast en klasslogik, inte partilogik, utan logik, "ren och enkel". (Om logiken hos en proletär som blir entreprenör, "borgare", ändras, förtäljer icke historien).

Utöver detta, ansåg Marx, att pga. ett "speciellt privilegium" är logiken hos vissa "speciellt utvalda borgare" inte färgad av "den största synden, att vara en borgare".

Marx, sonen till en framgångsrik advokat, gift med dottern till en Preussisk adelsman, och hans samarbetspartner Engels, en förmögen fabrikör, tvekade aldrig om att de själva "stod ovanför lagen" och trots "sin borgliga bakgrund", hade fått förmågan att upptäcka den absoluta sanningen.

Ekonomer har här som uppgift att analysera Marx polylogism och visa på dess felaktigheter och kontradiktioner.

Om Marxisterna hade rätt, skulle det vara omöjligt att förklara varför de med den politiska makten anser det så viktigt att hålla nere andra teorier och förfölja deras anhängare.

Det faktum att det existerar intoleranta regeringar och politiska partier, som gett sig tusan på att förbjuda oliktänkande, är ett bevis på förnuftets överlägsenhet.

Det är inte ett bevis på en doktrins korrekthet att dess bekämpare tar till polisen, bödeln och våldsamma massor, för att bekämpa den. Men det bevisar faktum, att de som tar till våld, i sitt undermedvetna är övertygade om omöjligheterna i sina egna doktriner.

Om en person överväger att göra sig fri från förnuftets överlägsenhet är det bra om han vet vad han måste försaka.

"There is no situation so bad that government can't make it worse"

 
Göran Högberg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa Sista Sid 1 av 118
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118