VECKA 09
Onsdag
26
Februari
BT-annons
2019-11-29
photo


Derivathaj del I 2000-03-19
Med 20 år inom derivatbranchen som aktiv trader har Ralph Gyse förtjänat en plats som skribent hos Börstjänaren. I dag får vi ta del av en inledande text som vi hoppas skall vara början på en lite längre utbildningsserie för både amatörer och pros.

Inledning
När vi klarat det första målet att spara ihop en förmögenhet, som skänker oss en viss mån av ekonomisk trygghet, ställs vi inför problemet att bevara och se till att sparkapitalet ökar i värde.

Majoriteten väljer aktier, därför att den sparformen historiskt visat sig ge säker avkastning.

Det gångna årets turbulens visar att kortsiktigt finns all anledning att se upp.

En aktieportfölj som förvaltas utan att utnyttja de möjligheter till skydd som derivaten ger, har fått se sitt sparkapital dramatiskt krympa.

Stop loss
Det finns ett viktigt råd till dem som satsar på aktier. Det är så viktigt att vi upphöjer det till ett axiom.

Efter aktieköpet skall en stop loss placeras på lämplig nivå.

Med detta sagt, konstaterar vi att det är en hel vetenskap att placera en stop loss på rätt att nivå. Aktiekursen åker upp och ned och risken att stoppet utlöser en försäljning, strax innan aktien vänder upp igen, är stor.

Här på Börstjänaren har Henrik Hallenborg skrivit en läsvärd artikel (Haj på risk) över stop loss problemet.

I alla händelser är det bättre att sälja en gång för mycket än att hänga med ner i avgrunden.

Ett sista påpekande är på sin plats. Trots att SL fungerar i 98% av alla fall finns tillfällen då den inte fyller sin uppgift.

Om aktien snabbt tappar i kursvärde finns inga köpare, förrän kursfallet stannat upp.

Det betyder att försäljningen först sker på en nivå långt under den kurs, som definieras av stop lossen.

Detta klargör vikten av att använda instrument som hjälper oss att skydda vår förmögenhet.

De finns - och går under namnet derivat.

Portfölj
I en ny artikelserie kommer vi att att belysa derivat och den betydelse de har när vi skyddar en aktieportfölj från värdeminskning.

Vi kommer att bygga upp en aktieportfölj genom att köpa avista, t ex. en underliggande aktie, och minska risken med hjälp av derivat.

Ambitionen är att med hjälp av derivat hedga, försäkra oss om att inga större förluster uppstår.

Lätt är det inte men det går och en viss utgift för skyddet måste vi räkna med.

Stora möjligheter
Vi har i dag instrument som gör att vi kan:

1. Köpa in den aktien vi bestämt oss för, billigare än avista.

2. Att sälja aktien till ett bättre pris än avista.

3. Vi kan skapa en syntetisk aktie, med samma vinst/förlust som en riktig aktie men till ingen eller låg kostnad.

4. Vi kan till en billig penning hedga (skydda) aktierna på sådant sätt att oberoende av vad som sker, tex. konkurs, blir förlusten låg eller obetydlig.

5. Om aktiekursen står stilla, genereras trots detta en intäkt.

6. Med hjälp av aktierna etableras en syntetisk strut så att vi, vad som än händer, får vinst i upp som nedgång vid en större rörelse i underliggande.

Detta är bara ett axplock av vad som kan åstadkommas med hjälp av derivat.
Det spelar ingen roll om aktien går upp, ner eller står stilla - pengar kan vi tjäna i alla fall.

Rättighet
Den som köper en rättighet, t ex. en option, gör precis som han vill med den rättigheten.

Köper du rättigheten att köpa eller sälja får du själv bestämma om du vill utnyttja den eller ej.

Optionshandel kan användas både för att skydda innehav och till att gissa på en viss utveckling.

Köper du rättigheten att köpa aktien och denna stiger kan du sälja den och kassera mellanskillnaden.

Aktien behöver du inte köpa om du inte är speciellt intresserad av den.
Detta betyder att den fattige kan spekulera på börsen även om han bara har 10 000 på kontot.

Gissar han rätt kan han trots ett magert konto bli rik, eller bli av med allt.

Strategierna är så enkla att vem som helst snabbt kan lära sig tekniken och i nästa del kör vi igång med vår presentation!


Ralph Gyse
info@borstjanaren.se

Om du har frågor om denna text eller derivat i största allmänhet, ställ dem gärna i vårt forum.

Se här!

 
Henrik Hallenborg

1 2 3 4 5 6 Nästa Sista Sid 1 av 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6